Life Coach

  1. Een greep uit de levensvragen

Wat wil ik eigenlijk echt in mijn leven? Waar ben ik mee bezig? Waarom doe ik wat ik doe? Ik wil het anders maar heb geen idee hoe dat aan te pakken. Is dit nou alles? Waarom knaagt iets zo aan me? Past mijn werk nog wel bij me? Vind ik mezelf leuk zo? Waarom stoot ik steeds tegen dezelfde stenen?

Zomaar een greep uit de levensvragen waar je door omstandigheden mee kunt worstelen. Wellicht hebben er levens veranderende gebeurtenissen plaatsgevonden, ben je jouw baan of een dierbare verloren, loopt je leven niet zoals je wilt of is je relatie op de klippen gelopen. Allemaal momenten waarop je stil staat bij het leven en hoe je dit tot op heden hebt ingericht. Misschien voel je teleurstelling, boosheid of machteloosheid. Ervaar je depressieve gevoelens, herken je burn-out verschijnselen of kamp je met de naweeën daarvan.

Mijn Missie: “jouw ondersteunen bij de bewustwording van je natuurlijke potentieel “.

Bewustwording geeft je inzicht

In je onderbewustzijn spelen zich processen af die ervoor zorgen dat je doet wat je moet doen om te kunnen functioneren. Levensbelangrijke processen als je ademhaling bijvoorbeeld, elke ochtend weer ontwaken en je hartritme op peil houden. Daarvan ben jij je niet of nauwelijks bewust. Naast die lichamelijke processen spelen in je onderbewustzijn ook mentale kwesties. Overtuigingen bijvoorbeeld, gewoontes en patronen.

Coaching op je onderbewuste om bewustwording en bewust zijn te stimuleren draagt enorm bij aan het ontwikkelen van je talenten, het op peil brengen van je energie en de waarde die jij aan jezelf toekent. Bewustwording geeft je inzicht in al die zaken waar je steeds opnieuw tegenaan lijkt te lopen. Of dit nu gaat over je autoritaire baas, je ingewikkelde relatie, je school-of loopbaankeuze, de opvoeding van je kinderen of je schijnbare onvermogen om dingen te kunnen veranderen.

Verruimen van je bewustzijn

Bij alles wat er gaande is in je leven spelen je eerdere ervaringen een (grote) rol. Niet jij bepaalt volledig bewust. De keuzes die je maakt zijn sterk beïnvloed door je vroegere ervaringen. Zodra jij je hiervan bewust wordt zul je in staat zijn betere keuzes te maken die passen bij jou en jouw wensen over het inrichten van jouw eigen leven. Dit levert niet alleen jou veel voordeel op, ook voor de mensen om je heen is het spiegelen, de waarde erkennen en het verruimen van je bewustzijn een gunstige ontwikkeling.

Als jouw Coach in dit proces ben ik gecertificeerd in een methode die je innerlijke, onbewuste patronen zichtbaar maakt. Dit instrument dient als middel en als basis om deze, voor jou nog onzichtbare, patronen helder te maken, waardoor je bepaalde herhalende problematiek kunt begrijpen, je ervan bewust maken en het dan ten goede in te zetten.

Wat een traject bij PVB Coaching je brengt