Disclaimer

Disclaimer

PVB Coaching verleent u hierbij toegang tot www.pvbcoaching.nl (“de Website”). PVB Coaching behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

PVB Coaching spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PVB Coaching. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met PVB Coaching. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan PVB Coaching nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van teksten liggen bij PVB Coaching. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PVB Coaching, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact opnemen

Zit je met vragen naar aanleiding van het lezen van deze pagina? Neem dan contact met mij op. Ik beantwoord graag je vragen en help je verder.

Contact opnemen